Modely metra

Modely vznikly díky podkladům a konzultacím od Viléma Pevného. Začátkem léta 2020 jsem začal pracovat na nejstarším typu Ečs, avšak díky velké podobnosti částí vozů jsem brzy začal pracovat i na novějším typu 81-71. Modely byly původně zamýšleny výhradně pro měřítko H0 1:87 s plánovaným tiskem na FDM tiskárně. Po zveřejnění na FB a velkém zájmu i o menší měřítka (TT a N), jsem začal hledat možnosti výroby těchto měřítek. Začal jsem spolupracovat s firmou ViZimodels, která tyto stavebnice modelů metra vyrábí a prodává.

Stavebnice modelů metra můžete koupit zde: www.vizimodels.cz

Na vývoji stavebnic se podíleli kolegové Bc. Jiří Voříšek a Vít Žíla. Momentálně s nimi připravuji stavebnice modelů vozů typu Ečs a 81-71 v běžných železničních měřítkách. Do budoucna se uvažuje o dalších velikostech (například 1:72, či 1:43). Aktuálně je ve vývoji model soupravy typu 81-71M. V delším časovém horizontu jsou v plánu také soupravy typu M1 a R1 i zahraniční soupravy, jejichž model bude vycházet z pražských souprav. Více o konkrétních typech naleznete v jejich podsekcích.
kontakt