EČS

EČS je nejstarším typem vozů pražského metra. Vozy vyvinul a vyráběl mytiščinský strojírenský závod Метровагонмаш („Metrovagonmaš“; dnes Мытищинский машиностроительный завод – „Mytiščinský strojírenský závod“) v bývalém Sovětském svazu. O objednávce vozů do Československa bylo rozhodnuto v rámci normalizace 24. března roku 1971 a v tomtéž roce začala i jejich výroba. Vozy do Prahy putovaly po železnici, a na hranicích SSSR a ČSSR, byly měněny jejich podvozky z širokorozchodných na normálněrozchodné, používané u nás. První vozy do Prahy dorazily 16. října roku 1973, jejich dodávky pak probíhaly až do roku 1976. Celkem bylo do Prahy expedováno 85 kusů vozů typu EČS, které dostaly evidenční čísla 1001 až 1085. Zajímavostí je, že všechny vozy byly shodně čelní, tedy s kabinou; na rozdíl od modernějších vlaků pražského metra neměly tyto původní soupravy žádné vložené vozy. V pravidelném provozu jezdily tyto tří – až pětivozové soupravy od slavnostního otevření první linky (jednalo se o dnešní linku C a ceremonie se konala ve stanici Kačerov) pražského metra dne 9. května 1974 až do 29. června 1997.
Vůz evidenčního čísla 1009 je jako muzejní deponován v Muzeu městské hromadné dopravy v Praze ve vozovně Střešovice a souprava vozů ev. č. 1083, 1084 a 1085 je udržována v provozuschopném stavu pro zvláštní historické jízdy.

Fotky stavebnice a hotového modelu naleznete v galerii níže

Stav vývoje stavebnice pro jednotlivá měřítka
Měřítko Stav
H0 (1:87) V Prodeji
TT (1:120) V Prodeji
N (1:160) V Přípravě
1:72 V Úvaze
1:144 V Úvaze
Další měřítka můžou časem přibýt.
Mnou vytvořený model je v prodeji přes firmu Vizimodels ve formě stavebnice. Podklady a konzultace poskytnul Vilém Pevný a samotný model vznikl za spolupráce s Vítem Žílou a Bc. Jiřím Voříškem.

Stavebnice obsahuje: Stavebnice neobsahuje lepidlo a barvy.
V případě modelu ve standardním měřítku modelové železnice je možné postavit jak model statický, který je doplněn atrapou automatického spřáhla, tak pojízdný model, který bohužel doznal určitých kompromisů vůči funkčnosti právě v oblasti okolo spřahovacího ústrojí. Stavebnice obsahuje vše potřebné k provozu modelu na modelovém kolejišti jako vozu, tedy na způsob jako se vozy přepravovaly z SSSR do ČSSR.

Návod H0 verze - sestavil Bc. Jiří Voříšek.

Návod TT verze - sestavil Bc. Jiří Voříšek.

GALERIE

Sestavené modely Bc. Jiřího Voříška, vozy EČS v měřítku H0 (1:87) a TT (1:120)

Sestavený model Bc. Jiřího Voříška, vůz EČS v měřítku H0 (1:87)

Sestavený model Bc. Jiřího Voříška, vůz EČS v měřítku TT (1:120)Tištěné díly stavebnice

kontakt